AQUA-THERM

Vážení vystavovatelé,
vážení obchodní přátelé,

AQUA-THERM Praha vstupuje do třetí dekády svého působení v České republice, a to se zásadními změnami.

Velkou změnou je přesun veletrhu na jarní termín a začátek dvouletého termínu pořádání veletrhu. To co nás k tomu vedlo, není třeba zdůrazňovat. Jsou to především ekonomické důvody, které musí naši klienti řešit denně, dále pak prodlužování intervalů zavádění novinek na trh apod. Samozřejmě jsme se pro tak zásadní změnu nerozhodli bez konzultací s tradičními vystavovateli, naopak, konkrétní termín včetně konání v sudých letech jsme pečlivě vybírali právě s ohledem na Vás, naše klienty a s maximální možnou reflexí na nosné oborové akce jak doma tak v zahraničí.

Další změnou je změna pořadatele veletrhu. Z rozhodnutí majitele licence spol. Reed Messe Wien GmbH se novým pořadatelem veletrhu Aqua-therm v Praze a v Nitře stala společnost MDL Expo s.r.o. Veletrh AQUA-THERM Nitra 2013 je úspěšně již za námi a pevně věříme, že na Aqua-thermu Praha 2014 čekají vystavovatele a návštěvníky jen pozitivní změny.

Kvalitně připravený veletrh je stále nepochybně nejen tradiční, ale i dobrou součástí marketingových aktivit. Aby byl dobrý, je třeba jej přizpůsobit signálům trhu, potřebám vystavovatelů a zájmu návštěvníků. Je naprosto zřejmé, že bez intenzivní vzájemné výměny informací se to žádnému pořadateli nepodaří. Proto bychom velice rádi opět obnovili komunikaci nad vlastní podobou veletrhu a jsme připraveni v maximální možné míře reagovat. Tak jako bylo zvykem v minulosti i nadále Vás budeme pravidelně informovat o plánovaných novinkách a aktualitách během příprav veletrhu a díky všem partnerům jich bude opravdu spousta. Pevně věříme, že vše výše uvedené povede k nastartování zájmu nejenom o veletrh AQUA-THERM Praha, ale o tradiční součást marketingových aktivit, kterou účast na veletrzích nepochybně stále je.

Za celý realizační tým jubilejního ročníku veletrhu AQUA-THERM Praha 2014 předem děkujeme za důvěru a inspiraci a těšíme se na společnou cestu k nové kvalitě tohoto tradičního veletrhu.

Přejeme Vám mnoho obchodních úspěchů.

Vedení veletrhu

Singles Day 2014

Singles Day, One's Day or Guang Gun Jie is a Chinese pop culture holiday held on November 11, 2014 for people who are living the single life. For breakfast on Singles' Day, singles often eat four Youtiao representing the four "ones" in "11.11" and one Baozi representing the middle dot.

We have placed a detailed description of this event on this page: Singles Day 2013. For further information please stop by there!