Ocenění filmů

Kdopak by se tady bál                   1. cena na festivalu "Jihlavské dny pro zdraví, 2000"
Brány života                                    2. cena na festivalu "Jihlavské dny pro zdraví, 2000"
Brány života                                    Výběr do užšího ho kola mezinárodní soutěže Academia film Olomouc
Sami proti sobě                              Křišťálové srdce Poděbrady - kategorie publicistika - 2002
Brány života                                    Křišťálové srdce Poděbrady - kategorie dokumentaristika - 2002
Co je třeba vědět o sexu 1+2       Křišťálové srdce Poděbrady - kategorie dokumentaristika - 1997
Věk není na překážku                    Křišťálové srdce Poděbrady - kategorie dokumentaristika - 1999
 

Videopořady pro Státní zdravotní ústav:

S jídlem roste věk
I starší lidé mohou poznávat rozmanitost světové kuchyně.
2003
Režie: Vít Hájek

Obrázky z dětství
Duševní a fyzický vývoj dětí a mládeže a jeho problémy
Díl I. 1998 Režie: M. Šandová
Dil II. 1999 Režie: K. Vondrová
Díl III. 2000 Režie: V. Hájek
Díl IV. 2001 Režie: P. Fojtík
Díl V. 2002 Režie: P. Fojtík

Brány života
Prevence a úspěšná léčba nádorových onemocnění.
1999
Režie: V. Hájek

Jak jsme na tom se zdravím
Názory a postoje profesionálů i laiků ke zdravotnímu stavu
1998
Režie: V. Hájek

Věk není na překážku
Aktivizace seniorů
1997
Režie: Vít Hájek


 

Kdopak by se tady bál
Péče o děti v nemocnicích za přítomnosti rodičů.
1997
Režie: D. Smrľová

Pohyb a relaxace
Metody zvládání nadměrného stresu.
1996
Režie: P. Svoboda

Každý z nás
Prevence infarktu myokardu
1995
Režie: S. Brožík

Co je třeba vědět o sexu II
Výchova ke zdravému pohlavnímu životu pro starší školní děti
1992
Režie: P. Svoboda

Zdravá výživa školních dětí aneb Hra nejen o jablko
Ozdravění výživy školních dětí ve škole i doma
1992
Režie: P. Svoboda

Co je třeba vědět o sexu I
Výchova ke zdravému pohlavnímu života pro mladší školní děti
1991
režie: P. Svoboda